Старобългарски речник
смрьдъ 
смрьдъ -ꙑ прил Беден по произход, от най–бедната класа о вьсѣкомъ бо крьстіꙗнѣ. каꙁнь цѣсарьска лежтъ. любо ѹбогъ стъ любо богатъ. любо сановтъ любо смръдъ. то н того поштꙙдтъ сѫдъ С 101.24 Изч С Гр [τῆς] οἰκτρᾶς τύχης смръдъ Нвб Ø