Старобългарски речник
смрадъ 
смрадъ м Смрад, лоша миризма, воня смрадъ бо съжеженꙗ ю ште въ ноꙁдрехъ мохъ стъ С 198.20 ꙁълꙑ смрадъ τὸ δυσῶδες Зловоние трьптъ т владꙑка трьпѣлвꙑ. не ꙁълааго смрада твого лобꙑꙁанꙗ ѹвраштаѧ сꙙ С 426.10 Изч С Гр ὀσμή Нвб смрад ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Смрадляк МИ Смръдля МИ Смърдана МИ Смърдовчец МИ ИД,МНЛом