Старобългарски речник
слѹжьбьнъ 
слѹжьбьнъ -ꙑ прил Който служи, служещ не (...) слѹж(е)бнї дс. въ (...)слем ꙁа хотѧщѧѧ на (...)ат сп(се)не Е 8б 13 Изч Е Гр λειτουργικός слѹжебнъ Нвб Срв служебен ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР