Старобългарски речник
словѣньскъ 
словѣньскъ -ꙑ прил Славянски, на славянски език. ( ...)жьско мꙙ потамос астрь а словѣнс(...)ка ꙁьвѣꙁда МЛ В 7 Изч МЛ Нвб словянски остар ОА Дюв славянски ОА АК НТ ЕтМл БТР АР Срв Славян м ЛИ Славянов ФИ Славяна ж ЛИ Славянка ж ЛИ Славенов ФИ СтИл,РЛФИ