Старобългарски речник
словославт 
словославт -словославлѭ -словославш несв Славословя, прославям, възхвалявам, величая с думи мат бѹ благоⷭ҇ловленаѣ ... ада спасеш мѧ. да словославлѫ тѧ. многопрѣпѣтаѣ ТФ А 16 Изч ТФ Гр ὑμνολογέω Нвб Срв слово славословя ОА БТР АР