Старобългарски речник
сластотрьпь 
сластотрьпь -ꙗ ср Сластотръпие, сладострастие ꙁбав нꙑ отъ вꙿсего темъна  нощьнааго страстотръпѣ (погр. вм. сластотръпѣ, Нахт., с. 87, бел. под линия) СЕ 38а 3 Изч СЕ Гр ἡδυπάϑεια сластотръп Нвб Срв сладострастие