Старобългарски речник
слабость 
слабость - ж Слабост, влечение към нещо, пристрастеност  бо(ѭ) с(ѧ с)ѫда бѫдѫщааго.  ѿвѣта не мъ о грѣсѣхъ моеѩ слабост Р II 1.22 Изч Р Нвб слабост ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА