Старобългарски речник
ск҄утопольскъ 
ск҄утопольскъ -ꙑ прил МИ Скитополски, който се отнася до град Скитополис етꙑремъ же лѣтомъ коньавъшемъ сꙙ.  блаженѹѹмѹ савѣ. отъ лаврꙑ отъшъдъшѹ на странꙑ скуопол҄ьскꙑѧ ... ъстънꙑ їѡанъ ... отде въ пѹстꙑн҄ѫ рѹвн҄ѫ С 288.24 Изч С Гр [τῆς] Σκυϑοπόλεως скуопол҄ьскъ