Старобългарски речник
ск҄утополь 
ск҄утополь - м МИ Скитополис — град в Палестина [дн. Bet–She‘an], на запад от р. Йордан блаженкъ ѹбо отьць нашъ сава. пршъдъ отъ скуопол  новѫѭ съставвъ лаврѫ ... въспомꙙнѫвъ бꙑвъше мѹ вдѣн нѣкъгда о прѣподобьнѣѣмъ їѡанн. де к н҄емѹ въ рѹвѫ С 293.5 Изч С Гр Νικόπολις [!] скуополь