Старобългарски речник
скѫдость 
скѫдость - ж Оскъдица, бедност, нужда оба ... любьꙁно беꙁъ ꙗд  птꙗ прѣбꙑвааста.  въ толцѣ ѹдрѫен тѣла  скѫдост ꙁдрꙙдънꙑхъ С 547.27 скѫдость мѣѧ ἐνδεής Нуждаещ се, имащ нужда, изпитващ нужда от нещо  тебе ꙁъвавъша мꙙ тѹ аб послѹшахъ.  подъ днѣмъ кровомь бꙑхъ.  на дꙿно ꙗд не акꙑ нштъ. л скѫдость мѣѧ брашьна. нъ акꙑ богатъ сꙑ млостьм. прходꙙштхъ покаан строѧ.  схъ грѣхъ праштаѧ С 394.3 Изч С Нвб скъдост остар НГер Срв скудост остар ВА ЕтМл ДА скъдност остар ОА ДА скудност остар АР