Старобългарски речник
скръбт 
скръбт -скръбл҄ѭ -скръбш несв същ скръбѧще м мн οἱ ϑλίβοντες Потисници; мъчители свꙙтаꙗ же доста ... глагол҄ѫшта. съпасе насъ скръбꙙштхъ насъ С 185.4 Срв. С14.11 Изч С Вж. при скръбѣт Нвб