Старобългарски речник
скръбехъ 
скръбехъ [погр. СП 76.4] вж въскръбѣт