Старобългарски речник
скоръф 
скоръф вж скоръп