Старобългарски речник
сквара 
сквара -ꙑ ж Жертвен дим, получен при жертвоприношение чрез изгаряне на животни помоꙁ  мнѣ грѣшнѹѹмѹ. отътвръгн мꙙ отъ скварꙑ гнꙋсънꙑѧ.  отъ лъжементꙑхъ богъ.  отъ прѣльст хъ С 160.20 бѣсъ нколже не мѫтъ сꙙ тацѣм мѫкам. нъ жрътвъ  скваръ трѣбѹтъ непоспѣшънъ жрътвъ С 158.22 Изч С Нвб сквара ВА