Старобългарски речник
скакат 
скакат -скаѫ -скаеш несв Скачам, играя рѫкама плештꙙ лкѹѭ.  съмѣшаѧ сꙙ скаѫ сь дѣтьм С 332. 24 Образно. дѣтштъ мꙙ обавьꙗ въ ѫтробѣ скаꙙ С 242.5 Изч С Гр σκιρτάω ἀγάλλομαι Нвб скакам диал НТ ДА скачам, скоча, скокна ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА