Старобългарски речник
сротьство 
сротьство ср Сирачество, положение или качество на сираци отьца на ꙁем не шт. н на небес матер. вьсего бо сротъства стъство ꙁбꙑ С 242.25 Изч С Гр ὀρφανία сротъство Нвб сиротство ОА ВА Срв сиротност ж АР сиротия ж диал НГер