Старобългарски речник
соньскъ 
соньскъ -ꙑ прил МИ Сионски, който се отнася до Сион съпоїте намъ отъ пѣснеї сонескъ СП 136.4 гора соньска τὸ ὄρος [τῆς] Σιών Хълмът Сион, където е бил построен Давидовият дворец благокоренньмъ радованꙑмъ. въсеѩ ꙁемⷧѩ. горꙑ сонъскꙑ СП 47.3 да въꙁвеселітъ сѩ гора соньска СП 47.12 Изч СП Гр [τῆς] Σιών сонескъ сонъскъ