Старобългарски речник
соновъ 
соновъ прил притеж МИ Сионов, който се отнася до Сион, сионски ꙇ се къде вь сіоновѣ градѣ. цсрѣ велкаго. вь немьже сътвор спсенье по срѣдѣ ꙁемлѧ К 13b 24 Срв. С450. 29 дъщ сонова ϑυγάτηρ τῆς Σιών Сионови дъщери — като образно название на жителите на Ерусалим или на юдейския народ ръцѣте дъщер соновѣ. се цсръ тво грѧдетъ тебѣ. кротокъ  вьсѣдъ на осьлѧ М Мт 21.5 ЗI А СК не бо сѧ дъщ сонова М Йо 12.15 З А СК въꙁвѣщѫ вьсѩ хвалꙑ твоѩ. въ вратѣхъ дъщер сіоновꙑ СП 9.15 Изч М З А СК СП К С Гр [τῆς] Σιών сіоновъ