Старобългарски речник
снескъ 
снескъ вж снаскъ