Старобългарски речник
снанъ 
снанъ прил притеж МИ Синайски, който се отнася до Синай отъ лца ба сінана. отъ ліца ба їлева СП 67.9 Изч СП Гр [τοῦ] Σινά сінанъ Нвб Срв синайски ОА ВА