Старобългарски речник
смон҄ь 
смон҄ь прил притеж ЛИ 1. Симонов, който е в роднински отношения със Симон — бащата на Юда Искариотски гла же еднъ отъ о(у)енкъ его. юда смонь скаротъскꙑ М Йо 12.4 З СК ꙇ омоь хлѣбъ дастъ юдѣ смоню скаротъскѹмѹ М Йо 13.26 З 2. Симонов, който е в роднински отношения със СимонПетър — един от 12–те апостоли тъшта же смонѣ бѣ одръжма огнемь М Лк 4.38 Изч М З СК Гр τοῦ Σίμωνος Нвб Срв Симонов гьол МИ Симонов кладенец МИ Симоновите ниви МИ ЙЗ,МИПан