Старобългарски речник
смвотсъ 
смвотсъ вж смветсъ