Старобългарски речник
слѹамл҄ь 
слѹамл҄ь прил МИ Силоамски, който се отнася до водоема Силоам д въ кѫпѣль слѹамлѭ  ѹмꙑ сѧ М Йо 9.11 З А ді ѹмꙑ сѧ въ кѫпѣлі сілѵамⷧі А Йо 9.7 Изч М З А Гр τοῦ Σιλωάμ слаамль сілѵамль