Старобългарски речник
ск҄лꙗ 
ск҄лꙗ ж МИ Сицилия — най–големият остров в Средиземно море вꙑ вдѣсте  повѣдате. людскѫ ꙁемл҄ѫ  декаполтъскѫ. ꙁгорѣвъшѫ огн҄емь  прѣдълежꙙштѫ до нꙑн҄ѣшьнꙗго. на покаꙁан неьствꙑмъ. етн вь ск҄л островъ. сходꙙ отъ н҄его огн҄ь. аште  се далее отъ васъ стъ С 129.6 Изч С Гр Σικελία