Старобългарски речник
сдоньскъ 
сдоньскъ -ꙑ прил МИ Сидонски, който се отнася до Сидония — област и територия на гр. Сидон на Средиземно море ꙇ шедъ отъ тѹдѣ с. отде въ странѫ тѹрьскѫ  сѵдонъскѫ М Мт 15.21 З СК ꙇ отъ тѫдѹ въставъ де въ прѣдѣлꙑ тѵрьскꙑ  сдоньскꙑ М Мк 7.24 З ꙇ пакꙑ шедъ съ. отъ прѣдѣлъ тѵръскъ  сѵдоньскъ. прде на море галлеско М Мк 7.31 З А СК Б ꙇ н къ едно же хъ посъланъ бꙑстъ лѣ. тъкмо въ сарефтѫ сдонъскѫѭ. къ женѣ въдовц М Лк 4.26 А СК мъножьство мъного люд. отъ вьсеѩ юдеѩ  отъ ерлма. ꙇ поморѣ тѹрьска  сдоньска М Лк 6.17 Изч М З А СК Б Гр [τῆς] Σιδῶνος τῆς Σιδωνίας сѵдоньскъ сдонескъ сѵдонъскъ сдонъскъ