Старобългарски речник
сеуранъ 
сеуранъ вж севранъ