Старобългарски речник
серѹховъ 
серѹховъ прил притеж ЛИ Серухов, който е в някакви отношения със Серух — потомък на Сим и прадядо на Авраам [Бит 11.20], един от прадедите на Христос тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. іосфовъ ... серѹховъ. рагавовъ М Лк 3.35 Изч М З Гр τοῦ Σερούχ сероховъ