Старобългарски речник
семеновъ 
семеновъ прил притеж Семеинов [Семенев], който е в някакви отношения със Семен [Семеин] — един от прадедите на Христос, може би идентичен със Семаня от 1Пар 3.22 тъ бѣ с. ѣко трьм десѧтꙑ лѣт. нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇѡсфовъ ... маатовъ. мататевъ. семеіновъ З Лк 3.26 М Изч М З Гр τοῦ Σεμεΐν семеіновъ семеонов