Старобългарски речник
селт 
селт -селѭ -селш несв Вселявам, правя нещо да се появи и задържи у някого бже творье ... ꙇꙁгонѧ вꙿсѣко беꙁвѣре ꙇꙁ люде свохъ. селѧ вь нхъ вꙿсѣко правовѣре ... посъл нꙑнѣ глъ тво СЕ 44b 16 Изч СЕ Нвб Срв селя [се] ’заселвам се’ диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл ДА [за]селя се, [за]селвам се, [из]селя се, [из]селвам се, [по]селя се, [по]селвам се, Селички дол МИ Селички рид МИ ЙЗах,Кюст.кр Селимир м ЛИ Селимира ж ЛИ СтИл,РЛФИ