Старобългарски речник
своботѫ 
своботѫ [погр. С 470.15] вж свободаII