Старобългарски речник
сврат 
сврат -свраѭ -свраш несв Свиря на музикален инструмент ꙇ глѭтъ. сврахомъ вамъ. ꙇ не плѧсасте З Мт 11.17 Срв.Лк 7.32 З Изч З Гр αὐλέω Нвб свиря ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Свиркаров ФИ Свирков ФИ Свирски ФИ Свирчев ФИ СтИл,РЛФИ