Старобългарски речник
свнъ 
свнъ -ꙑ прил Свински, който е съставен от свине бѣс же молѣхѫ ... повел намъ () т въ стадо свное М Мт 8.31 З А бѣ же тѹ стадо свно пасомо веле пр горѣ М Мк 5.11 З  молш і бѣс. да повелтъ мъ вьнт въ стадо свное СК Лк 8.32 стадо свно οἱ χοῖροι Стадо свине шъдъше же бѣс вьндѫ въ стⷣаⷪ свное СК Лк 8.33 Изч М З А СК Гр [τῶν] χοίρων Нвб Срв свин ’кочина’ м ВА БТР ДА свински прил ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА