Старобългарски речник
саѹловъ 
саѹловъ прил притеж ЛИ Саулов, който принадлежи на Саул ꙁбаві і гъ ꙁдрѫкъї въсѣхъ врагъ емѹ їꙁдрѫку  савъловъї  рее СП 17.1 егда бѣжа отъ лца саѹлова СП 56.1 Изч СП Гр [τοῦ] Σαούλ савъловъ