Старобългарски речник
сатъ 
сатъ м Сат — еврейска мярка за жито, равна на 12, 14 литра подобъно естъ цсрстве небское квасѹ. ꙇже въꙁемъш жена съкрꙑ въ мѫцѣ тр сатъ доньдеже вьскꙑсѣ вьсѣ М Мт 13.33 З.Срв. Лк 13.21 М З А Изч М З А От гр σάτον Нвб Ø