Старобългарски речник
самъ 
самъ м Самчии — титла на висш управител [цивилен или военен] — прабългарски превод на съответната титла в Римската империя жена нѣкто кападок҄са родомъ васлна же менемь ... прде въ ерѹсалмъ. мѫшт съ собоѭ братѹꙙда самьѧ санъ прѣдръжꙙшта. же пр номь ѹбо въꙁдръжꙙ бѣаше. къ црькъв же вьсѣьстѣ не пробьштааше сꙙ С 297.30 Изч С Гр [ὁ] μειζότερος самь Нвб Ø