Старобългарски речник
самораст 
самораст -саморастѫ -саморастеш несв сег деят прил саморастꙑ αὐτομάτως φυόμενος За растение — саморасъл, който израства сам, без да е посят от някого; диворастящ  объхождааше пѹстꙑн҄ѫ. събранꙗ рад саморастѫщхъ мелагр. отъ н҄хъже кръмꙙтъ сꙙ же въ пѹстꙑн҄і отъходьнц С 289.11 Изч С Нвб самораст ОА ВА Срв саморасъл ОА Дюв саморасляк м ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА самораслица ж НТ