Старобългарски речник
самарескъ 
самарескъ -ꙑ прил МИ Самарийски, който се отнася до Самария вънде съ въ градъ самарескь наріцаемъ сѹхарь А Йо 4.5 Изч А Гр τῆς Σαμαρείας самарескь