Старобългарски речник
салмоновъ 
салмоновъ прил притеж ЛИ Салмонов, който се отнася до Салмон — един от прадедите на Христос тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... вооꙁовъ. салмоновъ М Лк 3.32 З Изч М З Гр τοῦ Σαλά [вар. τοῦ Σαλμών]