Старобългарски речник
салмъ 
салмъ м МИ Салим — град в Самария [Палестина] бѣ же оанъ кръстѧ вь еннонѣ. блꙁъ салмов М Йо 3.23А Изч М А Гр Σαλείμ [вар. Σαλίμ]