Старобългарски речник
салатл҄евъ 
салатл҄евъ прил притеж ЛИ Салатиилев, който се отнася до Салатиил тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... ꙁоровавелевъ. салатлевъ М Лк 3.27 З Изч М З Гр τοῦ Σαλαϑιήλ