Старобългарски речник
савековъ 
савековъ прил притеж гръмъ савековъ φυτὸν σαβέκ Название на вид храст блгввъꙶ- . жрътвѫ аврамⷧѭ. подъ дѫбомь мамьбрскꙑмь. ꙇ телець мѧкокъ. ꙇ овенъ дръжмъ ꙁа рогъ. въ гръмѹ савековѣ СЕ 15b 8—9 Изч СЕ Гр σαβέκ От евр sebak