Старобългарски речник
пуронꙗ 
пуронꙗ ж ЛИ Пирония — майката на християнина Александър, спомената в житието на св. Артемон в Супрасълски сборник тѹ бо обрꙙштеш алеѯандра.  го матере пуронѭ С 235.30 Изч С Гр Πυρώνη