Старобългарски речник
пѧтьдесѧтьнъ 
пѧтьдесѧтьнъ -ꙑ прил 1. Петдесетен, който се отнася до петдесети ъстънꙑ їѡанъ бѣжꙙ беснънааго събора отде въ пѹстꙑн҄ѫ рѹвн҄ѫ. вь пꙙтьдесꙙтъно своѧ връстꙑ лѣто С 288.28 2. Който се отнася до църковния празник Петдесѐтница ѡ спнь намъ. прѣклонвъшмъ колѣнѣ срьнѣ. ꙇ тѣлесънѣ. вь день пѧтьдесѧтънꙑ. гю СЕ 60b 21 Изч СЕ С Гр πεντηκοστός пѧтьдесѧтънъ Нвб петдесети ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР