Старобългарски речник
пѧтьдесѧтьнца 
пѧтьдесѧтьнца ж Петдесѐтница, църковен празник на петдесетия ден след Великден [Св. Троица] моⷧ҇ на поклонене кол҄ѣнома. бꙑваѭщ. въ стѫѭ пѧтьдесѧтьнцѭ. на еспернѣ СЕ 59b 16—17 Изч СЕ Гр Πεντηκοστή Нвб петдесетница, петдесятница остар ОА ЕтМл БТР АР ДА