Старобългарски речник
пѧтдесѧтꙑ 
пѧтдесѧтꙑ числ ред Петдесети, който е на петдесето място по ред нктоже ѹбо пꙙтдесꙙтъ ѱалма (!) ꙁвꙑкнѫт можетъ. лѣпо же стъ комѹждо прходꙙштїхъ. къ ъстънѹѹмѹ крьштеню. глаголат блаженааго давꙑда словеса. ҃ї С 355.15—16 С Гр πεντηκοστός пꙙтдесꙙтъ Нвб петдесети ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР ДА