Старобългарски речник
пьщеват 
пьщеват вж непьщеват