Старобългарски речник
пьсьскꙑ 
пьсьскꙑ нареч По кучешки; по начин, присъщ на куче  на облень наꙙтю неьстꙗ свого съвраштат сꙙ. пьсьскꙑ же. лаѧ.  пѣнꙑ ꙁ ѹстъ тѣштꙙ.  власомъ на въꙁдѹхъ распрострътомъ. дотеетъ стааго дрьꙁновенаꙗ сповѣдаѧ С 560.7 Изч С Нвб Срв псешки ЕтМл БТР АР