Старобългарски речник
пьсь 
пьсь прил Кучешки, който принадлежи на куче [образно] тꙑ же гі не ѹдалі помошті твоеѩ отъ мене. на ꙁастѫпленъе мое пріꙁърі. іꙁбаві отъ орѫжъѣ дшѫ моѭ. ꙁдрѫкꙑ пъсъѩ іноѩдѫѭ моѭ СП 21.21 пьсьꙗ мѹха κυνόμυια Кучешка муха посъла на нѩ песьѩ мѹхꙑ  поѣсѩ ѩ. ї жѣбꙑ  погѹбі ѩ СП 77.45 въскꙑпѣ ꙁемлѣ іхъ жабам. въ съкровіщіхъ црь іхъ. рее  прідѫ пьсъѩ мѹхꙑ.  мъшцѩ въ вьсѩ прѣдѣлꙑ іхъ СП 104.31 Изч СП Гр [τοῦ] κυνός пъсъ песь пьсъ Нвб пъси остар Срв Песѐ по̀ле МИ ЙЗ,МИПир