Старобългарски речник
пътщь 
пътщь м Птиче, врабче младеньц ꙗко  птшт вьꙁраѭтъ к тебѣ ꙁѣѭште С 513.2—3 Изч С Гр στρουϑίον птшть Нвб Срв птиче ср птиченце ср ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА