Старобългарски речник
прѧсленъ 
прѧсленъ м Прешлен за вретено лолн прѧсленъ П8 Изч П8 Нвб Срв прешлен ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА